June 20, 2024

גישור משפחתי טיפולי: חידושים בתחום הפלילי

גישור משפחתי טיפולי יכול להביא חידושים משמעותיים ומרתקים לתחום הפלילי. עם התפשטות הגישור והמקובלות שלו ככלי לפתרון סכסוכים, ישנם חידושים שמשפרים ומרחיבים את התרומה של גישור משפחתי טיפולי בתחום הפלילי. הנה כמה מהחידושים המרכזיים:

גישור פלילי:
גישור משפחתי טיפולי יכול לסייע בפתרון סכסוכים הקשורים לתחום הפלילי, דרך הגשת סכסוכים לגישור במקרים מסוימים. זה מסייע להפחית את הלחץ על המערכת המשפטית הפלילית ומקדם פתרונות יצירתיים.

שילוב של גישור ופלילי:
ישנם מקרים בהם גישור משפחתי טיפולי יכול להשתלב בתהליכים הפליליים במקביל למערכת המשפט הרגילה. זה יכול לסייע בהבאת פתרונות יעילים ובהקלת על המערכת המשפטית בטיפול בסוגי סכסוכים שונים.

הסבר והוראה מוקדמת:
גישור משפחתי טיפולי יכול להתערב מוקדם יותר בתהליכים הפליליים, כגון בשלב הסבר והוראה מוקדמת לצדדים במטרה למנוע את השגתם למערכת המשפט.

הקפאת פלילית:
במקרים מסוימים, גישור משפחתי טיפולי יכול לשדרג את ההגשמה של הסכסוכים על ידי קפאת הליך פלילי וניסיונות לפתרון סכסוכים באמצעות גישור.

הבחנה במקרים מתאימים:
הגישור משפחתי טיפולי יכול לבחון ולהגיע להבנה יסודית של המקרים הפליליים ולהבין באילו מקרים גישור יכול להיות אפקטיבי ולסייע בפתרונם.

פרסום של תוצאות גישור:
גישור משפחתי טיפולי יכול לקדם את פרסום תוצאות גישור במקרים פליליים בהסכמת הצדדים, בכדי להדגיש את היעילות והתרומה החיובית של גישור בפתרון סכסוכים.

שימור על זכויות המעורבים:
הגישור משפחתי טיפולי ישמור על זכויות המעורבים ויבטיח כי הגישור לא יפליג מהחוק ולא יפגע בזכויותיהם של המעורבים במערכ

Share:
Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *